ΠΟΙΗΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΠΟΙΗΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

वादे वादे जायते तत्त्वबोधः – Με τον διάλογο γεννιέται η γνώση της αλήθειας

Ελεύθερη απόδοση: Δημήτριος Βασιλειάδης
अनुवाद, दिमित्रियोस  वासिलियादिस

तीर्थे तीर्थे निर्मलं ब्रह्मवृन्दं।
वृन्दे वृन्दे तत्त्वचिन्तानुवादः॥
वादे वादे जायते तत्त्वबोधः।
बोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः॥ 
(रम्भा शुक संवाद)

Στους ιερούς τόπους συγκεντρώνονται οι άσπιλοι λάτρεις της γνώσης (Βραχμάνοι).
Στις συγκεντρώσεις γίνεται διάλογος γύρω από την ουσία των πραγμάτων (τάττουα).
Με τον διάλογο γεννιέται η γνώση της αλήθειας (τάττουα).
Στη γνώση λάμπει αυτός που έχει ως στέμμα του το φεγγάρι (δηλ. ο θεός Σίβα).    
(Ραμμπά Σούκα Σαμβάντα)

प्रत्येक तीर्थ पर निर्मल ब्रह्मणों का संघ है।
प्रत्येक संघ में तत्त्व-चिन्तन संवाद चल रहा है।
संवाद से सत्य का बोध हो रहा है।
बोध में जिनकी जटाओं में चंद्र है,  उंन्का (यानी भगवान शिव का) आभास होता है।
( रम्भा शुक संवाद)