ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα «Έλληνες, Κουσάνοι, Ούννοι και Γκουρτζάρ: Πολιτιστική κληρονομιά στην ινδική υποήπειρο»

Το Ινδοελληνικό Ερευνητικό Κέντρο στο Νέο Δελχί διοργανώνει ένα τετραήμερο διαδικτυακό Παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα «Έλληνες, Κουσάνοι, Ούννοι και Γκουρτζάρ: Πολιτιστική κληρονομιά στην Ινδική υποήπειρο» από τις 5 έως τις 8 Απριλίου 2022.

Οι μελετητές καλούνται να παρουσιάσουν εργασίες σχετικά με το κύριο θέμα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα επιμέρους θέματα: –

  1. Indo-Greek rulers and their legacy
  2. Agathocles, Sankarshan and Vasudev Krishna
  3. Kushan Empire, Silk route and cultural landscape
  4. Kanishka and his religious syncretism
  5. Huns and their interaction with Shaivism and Vaishnavism
  6. Gurjar Kings, Empire and Culture
  7. Hinduism in the middle kingdoms of India
  8. Hindu art and architecture as cultural capital of South Asia

Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων:  30 Δεκεμβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ινδοελληνικού Κέντρου Ερευνών EΔΩ