ΓΙΟΓΚΑ ΣΟΥΤΡΑ

yoga-sutra
Σχόλια στη Γιόγκα Σούτρα
Εισαγωγή • Μετάφραση από τη Σανσκριτική • Σχόλια  
Δημήτριος Θ. Βασιλειάδης

Περιλαμβάνει για κάθε αφορισμό: Devanagari και μεταγλωτισμένη γραφή, λέξη προς λέξη μετάφραση, ερμηνεία και σχόλια.

Οι Αφορισμοί της Γιόγκα (Yoga Sūtra-s) του Πατάντζαλι είναι η κυριότερη και δημοφιλέστερη γραφή της φιλοσοφικής σχολής της Γιόγκα. Πρόκειται για μια συλλογή 196 περιεκτικών αφορισμών, που έγραψε στη σανσκριτική ο μεγάλος οραματιστής Maharşi Patañjali τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Οι αφορισμοί συνδέονται μεταξύ τους όπως οι χάντρες με μια κλωστή (sūtra) διαμορφώνοντας την πλήρη φιλοσοφία της Γιόγκα. Ο συγγραφέας καταβάλει την πρώτη συστηματική προσπάθεια να καταγράψει τα πιστεύω των αρχαιότερων παραδόσεων της γιόγκα, σύμφωνα με τη δυïστική φιλοσοφία της Σάνκυα, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να δέχεται έντονες επιρροές και από τις σραμανικές παραδόσεις του Τζαïνισμού και του Βουδισμού που κυριαρχούσαν στην περιοχή που έζησε την εποχή του.

Η Γιόγκα Σούτρα χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια ή βιβλία (pāda-s). Το πρώτο κεφάλαιο, “Samādhi Pāda” (51 αφορισμοί) μας δίνει τον ορισμό της γιόγκα και περιγράφει τις νοητικές καταστάσεις που αντιμετωπίζει ο γιόγκι στην πορεία του για την υπέρβαση του νου και την ενοποίησή με τον πραγματικό του εαυτό. Το δεύτερο κεφάλαιο, “Sādhana Pāda” (55 αφορισμοί) παρουσιάζει την ασκητική (sādhana) της γιόγκα που αναπτύσσεται μέσα από οκτώ μέλη (aṣṭānga yoga). Το τρίτο κεφάλαιο, “Vibhūti Pāda” (56 αφορισμοί) αναφέρεται στo μεγαλείο (vibhūti) και τις υπερφυσικές δυνάμεις (siddhi-s) που αποκτά με την άσκησή του ο γιόγκι. Το τέταρτο κεφάλαιο, “Kaivalya Pāda” (34 αφορισμοί) μιλάει για την ελευθερία που επιτυγχάνεται με την απομόνωση (kaivalya) του πνεύματος από την ύλη και τις χονδροειδείς και λεπτοφυείς εκφράσεις της.

ISBN: 978-960-87774-8-4
Υπό Έκδοση


Εκδόσεις
Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού & Ανάπτυξης
Έδρα: Νικολάου Φλώρου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 11524
Κεντρικά Γραφεία: Ζωοδόχου Πηγής 64, Αθήνα, Τ.Κ. 10681.
Τηλ. 211-4081463, Tηλ.& Fax: +30-210-3846757
www.elinepa.org    e-mail : indohellenic@gmail.com