2η διάσκεψη ΕΕ-Ινδίας για τα προηγμένα βιοκαύσιμα

Η δεύτερη διάσκεψη ΕΕ-Ινδίας για τα προηγμένα βιοκαύσιμα διοργανώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Υπουργείο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Ινδίας στις 11-13 Μαρτίου 2019 στο ξενοδοχείο Taj Mahal του Νέου Δελχί.

Στόχος της διάσκεψης είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη προηγμένων ανανεώσιμων καυσίμων στην ΕΕ και την Ινδία και να επιτρέψει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων της βιομηχανίας και από τις δύο πλευρές. Απευθύνεται κυρίως σε κατασκευαστές τεχνολογίας, εκπρόσωπους της βιομηχανίας και επενδυτές σε αλυσίδες αξίας που παράγουν καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις μεταφορές στην ΕΕ και στην Ινδία.

Η Ινδία έχει μια φιλόδοξη πολιτική για την εγκατάσταση αρκετών προηγμένων μονάδων βιοκαυσίμων μέχρι το 2020 και αυτό προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις της ΕΕ να συμμετάσχουν σε αυτή την εντυπωσιακή επένδυση.

Ενώ τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και στην αύξηση του ποσοστού της καθαρής ενέργειας στο μείγμα ενέργειας, η ανάπτυξη πρέπει να επιταχυνθεί μέσω της ενεργού συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα.

Φωτογραφία: EUinIndia