© 2003- 2023 Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης

appgrk1Με κατοχύρωση παντός δικαιώματος

© Copyright  Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης (Αθήνα) Ελλάδα

Όλα τα δικαιώματα για τους διαδικτυακούς ιστότοπους elinepa.org, kieisa.elinepa.org και giba-network.org, καθώς και για τα στοιχεία που αυτοί περιέχουν ανήκουν στην Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης και/ή στα τρίτα μέρη που έχουν έννομο συμφέρον.

Η αναδημοσίευση άρθρων επιτρέπεται μόνο εάν αναφέρεται ρητά ως πηγή η Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού και Ανάπτυξης με ενεργό σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα που αναδημοσιεύεται.  Απαγορεύεται η δημοσίευση, αναπαραγωγή ή οποιαδήποτε χρήση, εκτός από πληροφοριακή, οποιουδήποτε άλλου μέρους του ιστότοπου αυτού ή των στοιχείων που περιέχει δίχως την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Ελληνο-Ινδικής Εταιρείας Πολιτισμού και Ανάπτυξης.