ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Онлайн-захід на тему «Греки та буддизм» у Києві

Українською: (Для русского прокрутите вниз)

Ми запрошуємо Вас на онлайн-зустріч з
Dr. Dimitrios Th. Vassiliadis – Indologist (University of Athens), Президентом ΕΛΛΗΝΟ-ΙΝΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Елліно-Індійське Товариство Культури та Розвитку)Др. Дiмiтрiос Васіліадіс презентує нам свою книгу, яка вже виходить другим накладом – «Greeks and Buddhism: An Intercultural Encounter» («Греки і буддизм: міжкультурні перетини»).
Якщо у вас є запитання з приводу історичних контактів та взаємовпливів між Грецькою та Буддійською культурою, зокрема рецепцій філософської думки – настав час їх артикулювати.Програма заходу:
1. Др. Дiмiтрiос Васіліадіс. Презентація книги.
2. Сесія витань та відповідей.Зустріч проходитиме англійською мовою з послідовним перекладом російською.Організатори зустрічі:
ELINEPA (Athens Center for Indian and Indo-Hellenic Studies)
BUDLAB (Buddhological Laboratory in Ukraine, Kyiv)Модерує: Олена Калатарова (Київ, Україна)
Перекладач: Андрій Скібіцький (Київ, Україна)Заради кібер-безпеки, пропонується обов’язкова реєстрація на захід за посиланням:
https://us02web.zoom.us/…/tZwkc–rqz4qHtTzjsvLX7t…
Після реєстрації, Ви отримаєте на електронну адресу особисте посилання на ZOOM-зустріч.Ласкаво просимо Вас завітати до нас на зустріч!

————

По-русски:
Мы приглашаем Вас на онлайн-встречу с
Dr. Dimitrios Th. Vassiliadis – индологом (University of Athens), Президентом ΕΛΛΗΝΟ-ΙΝΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Эллино-Индийское Сообщество Культуры и Развития)Др. Димитриос Василиадис представит нам свою книгу, которая уже выходит вторым тиражом – «Greeks and Buddhism: An Intercultural Encounter» («Греки и буддизм: межкультурные встречи»).
Если у вас есть вопросы по поводу исторических контактов и взаимовлияний между Греческой и Буддийской культурой, в частности рецепций философской мысли – самое время их озвучить.Программа мероприятия:
1. Др. Димитриос Василиадис. Презентация книги.
2. Сессия вопросов и ответов.Встреча будет проходить на английском языке с последовательным переводом на русский.Организаторы встречи:
ELINEPA (Athens Center for Indian and Indo-Hellenic Studies)
BUDLAB (Buddhological Laboratory in Ukraine, Kyiv)Модератор: Елена Калатарова (Киев, Украина)
Переводчик: Андрей Скибицкий (Киев, Украина)Ради кибер-безопасности предлагается обязательная регистрация на мероприятие по ссылке:
https://us02web.zoom.us/…/tZwkc–rqz4qHtTzjsvLX7t…
После регистрации, Вы получите на свой электронный адрес персональную ссылку на нашу ZOOM-встречу.Добро пожаловать к нам на встречу!