Ευτυχισμένη Ημέρα της Γης 2018

Earth Day must encourage us to think that we are all children of Mother Earth and members of one family.

Protecting the Earth, we are protecting life and humanity.


अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

ayaṁ bandhurayaṁ neti gaṇanā laghucētasām | 
udāracaritānām tu vasudhaiva kuṭumbakam ||

(महोपनिषद्, षष्ठोऽध्यायः ७१)

Ο ένας είναι ένας συγγενής, ο άλλος ξένος, υπολογίζουν οι μικρόμυαλοι.

Αλλά για εκείνους που ζουν μεγαλοπρεπώς,  (ολόκληρη) η γη αποτελεί μια οικογένεια.

(Μαχοπανισάδ, 6.71)

यह अपना बन्धु है और यह अपना बन्धु नहीं हैइस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं।

उदार हृदय वाले लोगों की तो (सम्पूर्ण) धरती ही परिवार है।।

 (महोपनिषद, षष्ठोऽध्यायः ७१)

 

One is a relative, the other stranger, calculate the small minded.

But for those who live magnanimously, the (entire) earth constitutes one family.

(Mahopaniṣad, VI.71)


This post is also available in: enEnglish (Αγγλικα)