Ευτυχισμένη Ημέρα της Γης

Η Ημέρα της Γης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Απριλίου και μας υπενθυμίζει ότι είμαστε όλοι παιδιά της Μητέρας Γης και μέλη μιας ευρύτερης οικογένειας. Πρέπει να καταβάλουμε όλοι μας προσπάθειες ώστε να την προστατέψουμε και να την καταστήσουμε ένα καλύτερο μέρος για να ζούμε με υγεία και ευτυχία εμείς και οι επερχόμενες γενεές.

अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

ayaṁ bandhurayaṁ neti gaṇanā laghucētasām | 
udāracaritānām tu vasudhaiva kuṭumbakam ||

(महोपनिषद्, षष्ठोऽध्यायः ७१)

Ο ένας είναι συγγενής, ο άλλος ξένος, υπολογίζουν οι μικρόμυαλοι.
Αλλά για εκείνους που ζουν μεγαλοπρεπώς,  (ολόκληρη) η γη αποτελεί μια οικογένεια.

(Μαχοπανισάδ, 6.71)

यह अपना बन्धु है और यह अपना बन्धु नहीं हैइस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं।
उदार हृदय वाले लोगों की तो (सम्पूर्ण) धरती ही परिवार है।।

 (महोपनिषद, षष्ठोऽध्यायः ७१)

 

One is a relative, the other stranger, calculate the small minded.
But for those who live magnanimously, the (entire) earth constitutes one family.

(Mahopaniṣad, VI.71)