ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διεθνής διαδικτυακή σειρά διαλέξεων Sanskrit – Εθνικό Ινστιτούτο Προχωρημένων Σπουδών

Διεθνής διαδικτυακή σειρά διαλέξεων Sanskrit με τίτλο “Σανσκριτική γλώσσα και οι παραδόσεις της: Ένα ταξίδι στην ιστορία και τη σύγχρονη ταυτότητά της”, από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 28 Απριλίου 2021, που διοργανώνεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Προχωρημένων Σπουδών, Μπαγκαλόρ, Ινδία.

Ομιλητές: Prof Madhav Deshpande, Prof David Shulman, Prof Patrick Olivelle, Prof Richard Salomon, Prof Dominik Wujastyk, Prof Diwakar Acharya, Prof Mark McClish, Prof Amba Kulkarni, Prof Stephen Philips & Prof Arindam Chakrabarti.

Η σειρά των 14 διαλέξεων ξεκινά στις 20 Ιανουαρίου 2021 και στη συνέχεια κάθε Τετάρτη (εκτός 14 Απριλίου) έως τις 28 Απριλίου 2021. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια σειρά Διεθνών Διαλέξεων, ο χρόνος για κάθε διάλεξη θα ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία του Ομιλητή. Ελέγξτε το πρόγραμμα για κάθε διάλεξη για να μάθετε τη συγκεκριμένη ώρα EΔΩ

Λόγω του άνευ προηγουμένου αριθμού εγγραφών που ελήφθησαν, θα υπάρξει ζωντανή ροή των διαλέξεων μέσω της σελίδας CSP YouTube και CSP Facebook εκτός από το Zoom.

Βρείτε τους παρακάτω συνδέσμους ζωντανής ροής για τις διαλέξεις:

YouTube – https://www.youtube.com/c/ NIASCSP

Facebook – https://www.facebook.com/ NIASConsciousnessStudies 

ABOUT THE LECTURE SERIES: This Lecture series will present 14 lectures with each lecture roughly of 2 hour duration including discussion and Q&A – on Sanskrit language and its traditions. The series will be free, with no course fees, considering the pandemic times, offered as a community service during these challenging phases of life, in sharing knowledge and scholarship. The Online lectures will be open to students, researchers and public around the world with focus on Sanskrit – its history, philosophy. socio-linguistics, semiotic and semantic interpretational frameworks, considering selections from different Sanskrit literature, poetry, arts, health, and other traditions. The Series will be extremely helpful to scholars and researchers from across disciplines to get a holistic view of the Sanskrit language and its various traditions. The lectures will be delivered by renowned scholars from across the world, and such a collection of engagements are intended to generate accurate information about its antiquity, contemporary relevance, and the beauty of Sanskrit as a language which is living. These set of lectures will be beneficial for students, Sanskrit lovers, lovers of our Darshana tradition, across the world to enjoy and benefit from, particularly during these pandemic times, when it is important to reflect upon contemplative traditions and philosophy of the ancient past of India towards bridging inclusive and interconnected spaces of existence and ecologies.

Lecture Series Concept and Design: Prof Sangeetha Menon
Series Coordinator: Niharika Sharma

If you have a question or suggestion please email to:
<niasconsciousnessprogramme@ nias.res.in>