Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση για την Ιστορία, την Τέχνη και τον Πολιτισμό των Τζαϊνιστών

ICEJHAC1

Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση για την Ιστορία, την Τέχνη και τον Πολιτισμό των Τζαϊνιστών

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας

17 – 18 Νοεμβρίου 2018

Συνδιοργάνωση:

All India Digamber Jain Heritage Preservation Organisation, Νέο Δελχί, Ινδία

Έδρα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Jawaharlal Nehru, Νέο Δελχί, Ινδία

 Ελληνο-Ινδική Εταιρεία Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΠΑ), Αθήνα

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Κέρκυρα


Δείτε το Πρόγραμμα και παρακολουθείστε νέα και ενημερώσεις σχετικά με το συνέδριο στην ιστοσελίδα https://elinepa.org/el/jain-symposium/

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 8 Οκτωβρίου, 2018.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι αυτής της διάσκεψης είναι να φέρει κοντά ινδούς και ευρωπαίους μελετητές και να παρουσιάσουν την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας στην Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμό του Τζαϊνισμού , να εκθέσει τα αντικείμενα τέχνης του Τζαϊνισμού από την ινδική συλλογή του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας και να προτείνει μελλοντικές συνεργασίες σε περιοχές παραγωγικής έρευνας στον τομέα αυτό.

Πρόσκληση

Καλούμε ερευνητές, μελετητές και ελεύθερους στοχαστές από την Ινδία, την Ελλάδα και άλλες χώρες να συνεισφέρουν πρωτότυπα ερευνητικά κείμενα για την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό του Τζαϊνισμού. Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η ελληνική και η  αγγλική. Οι εργασίες της διάσκεψης θα δημοσιευθούν σε ένα τόμο. Ένας περιορισμένος αριθμός επιχορηγήσεων για το ταξίδι και τη διαμονή θα διατεθεί για τους συντάκτες των μελετών που θα γίνουν αποδεκτές.

Θεματικές περιοχές

Οι υποβαλλόμενες μελέτες μπορούν να επικεντρωθούν σε έναν από τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

1) Τζαϊνιστική Αρχαιολογία, Τέχνη & Πολιτισμός

2) Τζαϊνισμός και δυτική σκέψη (ιστορικές επαφές και διαθρησκευτικός διάλογος)

3 Τζαϊνιστική Φιλοσοφία (μεταφυσική, επιστημολογία και ηθική)

4) Συμβολή του Τζαϊνισμού στην ανθρώπινη ανάπτυξη και στην παγκόσμια ειρήνη

5) Περιβάλλον, οικολογία και Τζαϊνισμός

Πως να υποβάλλετε τη συμμετοχή σας

Μια περίληψη 300 λέξεων που να αναφέρει τα βασικά σημεία, τα δεδομένα, τη μεθοδολογία και τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της μελέτης πρέπει να υποβληθεί σε μορφή PDF μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018 στο [email protected] Οι συγγραφείς καλούνται να παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες επικοινωνίας, μια σειρά από λέξεις-κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη μελέτη τους καλύτερα και τη θεματική περιοχή την οποία οι συγγραφείς θεωρούν ότι τους ταιριάζει καταλληλότερα

Χρονοδιάγραμμα

Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018. Η απόφαση σχετικά με τις αποδεκτές παρουσιάσεις θα ανακοινωθεί μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2018. Οι συντάκτες των αποδεκτών μελετών αναμένεται να υποβάλουν τα πλήρη κείμενα των μελετών τους πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Μπορείτε να παρακολουθείτε νέα και ενημερώσεις σχετικά με το συνέδριο στην ιστοσελίδα https://elinepa.org/el/jain-symposium/

Έκθεση

Τα  Τζαϊνιστικά και τα ινδικά αντικείμενα του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης θα εκτίθενται κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του συνεδρίου. Μια έκθεση φωτογραφίας θα διοργανωθεί από τον Παν-Ινδικό  Οργανισμό διατήρησης της κληρονομιάς του Τζαϊνισμού και θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ για τον Τζαϊνιστμό.

Περιγραφή του θέματος

From the point of view of the world population statistics there are less than ten Jains among one thousand people, but in the history of world religions, Jaina dharma occupies a distinctive place, because of its significant contribution to the Indian philosophy and ethics and its superb art and architecture. Innumerable Jaina images made of stone, metal,  including gold, silver and bronze, wood, terracotta and even precious stones are available in India and abroad. Archaeologists have noticed a remarkable resemblance between the earliest images of Rsabha and the figures of standing or seated nude yogis found inscribed on some terracotta seals and relics of the prehistoric Indus Valley civilisation, discovered at Mohenjo Daro, as well as the nude Harappan red-stone statuette, almost equally old. Antiquities & Art monuments help us in getting a better understanding of the Jain history and development.

Jainism is one of the world’s oldest and at the same time least understood faiths. The historicity of the Jaina tradition is amply borne out by the social tradition, literary and archaeological evidences. Yajurveda mentions of Rsabha Deva who is regarded by the Jains as the founder of Jainism. After Lord Rsabha, the first Tirthankara, there was a succession of 23 other Tirthankars, who came one after the other at intervals varying in duration up to the historical era of the last Tirthankara Mahavira (6th century BC). The doctrinal basis of Jainism comprises metaphysics and ontology, cosmology and cosmography, theology and mythology, epistemology and psychology, logic and dialectics, ethics and ritual, in short all that goes to make a well-developed comprehensive philosophical and religious system. Jaina metaphysics starts with the scientific axiom that “nothing is destructible,” that is, the cosmos is uncreated and real by virtue of its being existential and is, therefore, eternal, everlasting, without a beginning and without an end, being everlasting and eternal, and that the wheel of time incessantly revolves like a pendulum in half circles from the descending to the ascending stage.

The sanskrit word ‘Jaina’ derives from jina, ie. ‘conqueror’, an epithet given to a line of teachers who, having overcome the passions and obtained enlightenment, teach the true doctrine of non-violence and subsequently attain the freedom from rebirth which constitutes spiritual deliverance according to their teaching of the ‘Three Jewels,’ namely, right knowledge, right faith and right conduct. The Jain tradition which enthroned the philosophy of ecological harmony and non-violence has formed a vital part of the mainstream of ancient Indian life and contributed greatly to the philosophical, artistic and political heritage. The fundamental teachings of Jainism offer the world today a time- tested anchor of moral imperatives and a viable route plan for humanity’s common pilgrimage for holistic environmental protection, peace and harmony in the world.

Greeks were aware of the Jains since antiquity. Herodotus speaks of Indian ascetics who were vegetarian and welcomed  death. Democtritus traveled to India, met with Indian gymnosophists before developing his atomic theory, Alexander the Great had long discussions with the Indian gymnosophists, and his succesor Seleukus gave his daughter Helen for marriage to the Jain Emberor Chandragupta Mautya. The rest of the Europeans seem to have become aware of the Jains since the beginning of the sixteenth century, albeit describing them as merchants, frequently referring to non-violence, vegetarianism and ascetic practice. Mahatma Gandhi, the Father of Modern India, based his life on the Jain principle of non-violence (ahimsa) and his birthday on 2nd October is celebrated as Non-violence Day all over the world as decided by the United Nations.


Πρόεδρος του συνεδρίου

Δρ Δημήτριος Βασιλειάδης

Καθηγητής Χίντι και Σανσκριτικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόεδρος της ΕΛΙΝΕΠΑ

Διευθυντής του Κέντρου Ινδικών και Ελληνο-Ινδικών Σπουδών Αθηνών


Εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο

Mr. Rishabh Jain

Vice President – International Relations

All India Digamber Jain Heritage Preservation Organisation

E-mail: [email protected]


Πληροφορίες και συντονισμός της έκθεσης

Κα. Κασσιανή Καγκουρίδη,

Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσειακών Συλλογών

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Κέρκυρα

Τηλ. 26610.27925

Μέιλ: [email protected]

This post is also available in: enEnglish (Αγγλικα)