7ήμερο διαδραστικό εργαστήριο για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό στο Νέο Δελχί

22 – 28 Οκτωβρίου 2021
Εγγραφές EΔΩ

Το Ινδοελληνικό Κέντρο Ερευνών και η Έδρα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Jawaharlal Nehru, Νέο Δελχί διοργανώνουν ένα Διαδραστικό Online Workshop 7 Ημερών (Φθινοπωρινό Σχολείο) με θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές , εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες.

Οι διαλέξεις, οι ομιλίες και οι ακαδημαϊκές ασκήσεις θα καλύψουν συστηματικά και σε βάθος τομείς της Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας, Ιστορίας και Πολιτισμού. 

Πρόγραμμα

Friday, 22nd October 2021

17:00 Hrs.      Dr. Anil Kumar Singh, Welcome address and Introduction  

17.10 Hrs. H.E. Mr. Dionysis Kivetos, Ambassador of Greece in India

17:20 Hrs.      Mr. Alexandros Boudouris, Deputy Chief of Mission, Embassy of Greece

17: 30 Hrs.     Ms. Ismini Panagopoulou, Cultural Counselor, Embassy of Greece

17:40 Hrs.      Dr. Dimitrios Th. Vassiliadis, Chairman of ELINEPA, Inaugural Address: Greece and India: 2500 Years of Cultural Relations

Saturday, 23rd October 2021

17:00 Hrs.      Prof. Fernando Wulff, University of Malaga, Spain
Historical Cultural Exchanges between Indian, Chinese, and Graeco-Roman Civilizations: three looks crossing the seas

18:00 Hrs.      Dr. Sanjay Kumar, EFLU, Hyderabad
Unravelling Greek Tragedy through the plays of Aeschylus

Sunday, 24th October 2021

17:00 Hrs.      Prof. Dhananjay Singh, JNU
Aristotle’s Poetics

18:00 Hrs.      Prof. Sushant Kumar Mishra , JNU
Greek as Model: A Linguistic Background for the Modern World

Monday, 25th October 2021

17:00 Hrs.      Prof. Rajnish Mishra, JNU
Literary Criticism: Plato

18:00 Hrs.      Prof. Rajnish Mishra, JNU
Literary Criticism: Aristotle

Tuesday, 26th October 2021

17:00 Hrs.      Prof. Bharat Gupt, IGNCA
On Greek Theater – Introduction 

18:00 Hrs.      Prof. Bharat Gupt, IGNCA
On Greek Theater – Conclusion

Wednesday, 27th October 2021

17:00 Hrs.      Prof. Osmund Bopearachchi, University of California, Berkeley, USA & CNRS-ENS, Paris, France
Numismatic evidence in the reconstruction of the history of Alexander’s successors in India

18:00 Hrs.      Dr. Vinay Kumar, BHU
Greco-Roman elements in Indian Art and their transformation

Thursday, 28th October 2021

17:00 Hrs.      Dr. Anil Kumar Singh
Introduction to Modern Greek Language  

Valedictory Session

18:00 Hrs.      Presentation of Report on the Autumn School

18:10 Hrs.      Valedictory Address by the Chief Guest                  

18:40 Hrs.      Discussion with participants and presentation of Certificates

18:50 Hrs.      Vote of Thanks by Prof. Mazhar Asif, Dean, SLL&CS, JNU

19:00 Hrs.      Conclusion of the Autumn School