Βεβαίωση Παρακολούθησης Μαθημάτων Ινδικής Φιλοσοφίας – Κύκλος «Βέδες και Ουπανισάδ»

Κέντρο Ινδικών και Ελληνο-Ινδικών Σπουδων

Μαθήματα Ινδικής Φιλοσοφίας

Βεβαίωση Παρακολούθησης  Μαθημάτων

Όσοι μαθητές παρακολούθησαν τον κύκλο σπουδών «Βέδες και Ουπανισάδ» (Ιανουάριος – Απρίλιος 2020) και επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων τους, θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον στο 50% των μαθημάτων και να στείλουν με μέιλ τις απαντήσεις τους στα παρακάτω ερωτήματα μέχρι τις 31 Μαΐου


Τα κύρια χαρακτηριστικά του Βεδικού Τρόπου ζωής.

Ιστορική εξέλιξη των Ουπανισάδ

Οι κυριότερες διδασκαλίες που συναντάμε στις Ουπανισάδ

Λογική και οραματισμός (μυστικισμός) ως μέσα για την πραγμάτωση της Αλήθειας

Πώς εξηγούνται οι αντιφάσεις που συναντάμε στις Ουπανισάδ;

Ανθρώπινη Υπόσταση και οι τέσσερεις καταστάσεις της συνείδησης  

Ανάλυση της Ισαβάσια Ουπανισάδ

Η σημασιολογία της Panchagnividya

Οδηγίες:

Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι επιγραμματικές και σύντομες με μέγιστο αριθμό 200 λέξεις για κάθε θεματκή. (70 % της γενικής βαθμολογίας)

Εργασία: Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μια από τις παραπάνω θεματικές και να την αναπτύξει ως μελέτη ή άρθρο του (30 % της γενικής βαθμολογίας)

Οι απαντήσεις θα πρέπει να σταλούν στο μέιλ indogreekstudies@gmail.com μέχρι τις 31 Μαΐου.