Σχεδιασμός ψηφιακών βιβλιοθηκών και διαδικτυακών πηγών

Το Τμήμα Ερευνών του Κέντρου Ινδικών και Ελληνο-Ινδικών Σπουδών Αθηνών έχει ξεκινήσει τη δημιουργία της Ελληνο-Ινδικής ψηφιακής βιβλιοθήκης και ενός καταλόγου δικτυακών πηγών για τις γλώσσες, την ιστορία και τον πολιτισμό της Νότιας Ασίας, με την ονομασία «Ινδολογία – βιβλιοθήκες και διαδικτυακές πηγές» (ILWR ). Μπορείτε να δείτε την  τρέχουσα συλλογή στον σύνδεσμο: https://elinepa.org/el/indology-digital-libraries-web-resources/

Το υλικό αυτό καθίσταται διαθέσιμο σε μη εμπορική βάση για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και καλούμε τους μελετητές να προτείνουν ψηφιοποιημένα αρχεία και ιστότοπους για πιθανή συμπερίληψή τους στο ILWR. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο, στείλτε email: indogreekstudies@gmail.com

Το ILWR μπορεί νομίμως να δημοσιεύσει επιστημονικό υλικό μέσω του ιστότοπού του που πληροί κάποιο από τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Έργα που θεωρούνται δημόσια σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νότιας Ασίας (70 χρόνια μετά το θάνατο του συγγραφέα στην Ελλάδα και 60 χρόνια μετά το θάνατο του συγγραφέα στην Ινδία).

2. Δημοσιευμένα έργα που ενδέχεται να εξακολουθούν να καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα, αλλά μπορούν να διατίθενται σε μη εμπορική βάση για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς υπό δίκαιη χρήση (fair use). και

3. Έργα οποιασδήποτε ημερομηνίας δημοσίευσης για τα οποία έχετε ή είστε σε επαφή με τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων και για τα οποία μπορείτε να παρέχετε ή να λάβετε γραπτή άδεια για να συμπεριληφθούν στην συλλογή του ILWR.

Εάν γνωρίζετε οποιοδήποτε υλικό ή διαδικτυακή πηγή που εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο και αξίζει να συμπεριληφθεί στο ILWR με βάση τα παραπάνω κριτήρια, παρακαλώ γράψτε στο indogreekstudies@gmail.com. Η ερευνητική μας ομάδα θα εξετάσει και θα απαντήσει σε κάθε εισήγηση.