ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΕ – Ινδία σεμινάριο για τη διακυβέρνηση της μετανάστευσης

10 Ιουλίου 2019

India Habitat Center, Νέο Δελχί

Το σεμινάριο της ΕΕ – Ινδίας για τη μετανάστευση έδωσε έμφαση σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Ατζέντας για τη Μετανάστευση και την Κινητικότητα, και συγκέντρωσε ενδιαφερόμενα μέρη από κυβερνητικές οντότητες, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ακαδημαϊκούς και την κοινωνία των πολιτών.

Η εκδήλωση εγκαινιάστηκε από τον Sh. Sanjiv Arora, Γραμματέα (CPV & OIA)  Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Κυβέρνησης της Ινδίας, ο οποίος εξήγησε ότι η έκφραση «μετανάστευση και κινητικότητα» με σύνθετη έννοια περιλαμβάνει τη μεταφορά και την ανταλλαγή τεχνολογίας. το εμπόριο και τις επενδύσεις · γνώσεων και πληροφοριών · και φυσικά, τους ανθρώπινους πόρους. Στον σημερινό κόσμο, ο όρος «διαρροή εγκεφάλων» είναι ένας αναχρονισμός – στην πραγματικότητα, η κυκλοφορία της γνώσης παρουσιάζει μια κατάσταση κερδοφόρα και για τις δύο πλευρές.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Πρέσβης της ΕΕ κ. Kozlowski δήλωσε ότι “η δυναμική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας που συγκέντρωσε αυξημένη δυναμική μέσω της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την Ινδία που υιοθετήθηκε το 2018 προβλέπει μια πιο ευνοϊκή ατμόσφαιρα για αυξημένους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων. Η διακυβέρνηση της μετανάστευσης και η κινητικότητα είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. “

Η κα Παρασκευή Μίχου, Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθεσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ να συμβάλει στη σχέση ΕΕ-Ινδίας μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών στον τομέα της μετανάστευσης. Τόνισε επίσης την ευρωπαϊκή προσέγγιση η οποία περιλαμβάνεται σε ένα πολύ ολοκληρωμένο και ολιστικό πρόγραμμα δράσης που καλύπτει πληθώρα τομέων.

Το σεμινάριο αυτό διοργανώνεται στο γενικό πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η κοινή δήλωση για μια κοινή ατζέντα για τη μετανάστευση και την κινητικότητα [CAMM] μεταξύ της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, που υπογράφτηκε στις 29 Μαρτίου  2016, είναι μια σημαντική διάσταση.

Φωτογραφία: @EUinIndia