ΠΟΛΥΑΙΝΟΥ ΡΗΤΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΑ

Ο Πολύαινος, ρητοροδιδάσκαλος του 2ου αιώνα, γεννήθηκε περί το 100 μ.Χ. στη Βιθυνία από οικογένεια μακεδονικής καταγωγής. Για κάποιο διάστημα έζησε στη Ρώμη όπου άσκησε το επάγγελμα του δικανικού ρήτορα.

Ο Πολύαινος, έγραψε οκτώ βιβλία με εννιακόσια στρατηγήματα, τα οποία αρχίζουν με την εκστρατεία του Διόνυσου στην Ινδία. Το δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου στρατηγήματος αναφέρεται στον στρατηγό του Διόνυσου, Πάνα, και το τρίτο στον Ηρακλή ο οποίος επίσης αναφέρεται ότι εκστράτευσε στην Ινδία.

Η συλλογή των στρατηγημάτων είναι αφιερωμένη στους Ρωμαίους αυτοκράτορες Λούσιους Βέρους και Μάρκος Αυρήλιος, όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο ενάντια στους Πάρθους, το 163 μ.Χ. και είχε ως στόχο να δώσει στους αυτοκράτορες σύντομα παραδείγματα των
προηγούμενων εκστρατειών, από τις οποίες θα μπορούσαν να διδαχθούν στον πόλεμό τους στην Πάρθια.

Οι πηγές του Πολύαινου προέρχονται από παλαιότερους Αλεξανδρινούς και μετά τον Αλέξανδρο συγγραφείς, όπως ο Μεγασθένης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο Διόνυσος και ο Ηρακλής έκαναν πολιτιστικές εκστρατείες στην Ινδία και τη Βακτριανή χιλιάδες χρόνια πριν από την εκστρατεία του Αλεξάνδρου.

Το ελληνικό κείμενο του Πολύαινου μεταφράστηκε στα αγγλικά το 1793 από τον R. Shepherd, ο οποίος ήλπιζε ότι τα Στρατηγήματα θα βοηθούσαν τους Άγγλους στρατηγούς που εκείνη την εποχή εγκαθίδρυαν τη Βρετανική Αυτοκρατορία στην Ινδία. Η μετάφραση του Shepherd είναι απαρχαιωμένη και ανακριβής σε πολλά σημεία και επομένως έχουν γίνει πολλές αλλαγές στις επόμενες εκδόσεις της.

Η ελληνική έκδοση με επιμέλεια του Αδαμάντιου Κοραή τυπώθηκε το 1809 στο τυπογραφείο του Ι.Μ. Εβεράρτου στο Παρίσι, φιλοτίμω δαπάνη των αδελφών Ζωσιμάδων, παιδείας ένεκα των την Ελλάδα φωνήν διδασκομένων Ελλήνων.

Κατεβάστε τον πρώτο τόμο της ελληνικής έκδοσης ΕΔΩ

Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο (επιμέλεια E.Woelfflin & I. Melber) ΕΔΩ

digital-library