Εγγραφή της Ελληνο-Ινδικής Εταιρείας Πολιτισμού & Ανάπτυξης στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ενέκρινε την αίτηση της Ελληνο-Ινδικής Εταιρείας Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΠΑ) και την ενέγραψε στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με Αριθμό Μητρώου, 4711.

Με την παραπάνω εγγραφή, η ΕΛΙΝΕΠΑ δύναται να υποβάλει προτάσεις για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την ολοκλήρωση πολιτιστικών έργων στην Ελλάδα και την Ινδική Χερσόνησο υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων παρακαλώ στείλτε μέιλ στο [email protected]