Οι αιτήσεις θεώρησης Σένγκεν στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 16%, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία

Κατά τη διάρκεια του 2017, οι πρεσβείες του Σένγκεν που βρίσκονται στην Ινδία συγκέντρωσαν αριθμό ρεκόρ 920.699 αιτήσεων ενιαίας θεώρησης, αυξημένες κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το VisaGuide.World.

Οι αιτήσεις θεώρησης Σένγκεν έφθασαν τα επίπεδα ρεκόρ το 2017, με πάνω από 16 εκατομμύρια. Οι Ινδοί ήταν σαφώς ένας από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς όλων των αιτούντων θεώρηση Σένγκεν.

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που παρέσχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2017, δείχνουν ότι οι πρεσβείες του Σένγκεν στην Ινδία ήταν φορτωμένες σε μεγάλο βαθμό  με αιτήσεις θεώρησης. Ο αριθμός των 920.699 αιτούντων ενιαία θεώρηση στην Ινδία αντιπροσωπεύει το 6% του συνόλου των αιτήσεων ενιαίας θεώρησης Σένγκεν που καταγράφηκαν παγκοσμίως το 2017.

Αντίθετα, οι πρεσβείες του Σένγκεν στην Ινδία είχαν ασχοληθεί με 792.271 αιτήσεις θεώρησης το 2016, σημειώνοντας έτσι σημαντική αύξηση κατά 16%.

Μολονότι η πρεσβεία της Ελβετίας συγκέντρωσε μεμονωμένα τις περισσότερες αιτήσεις (130.857), η Γαλλία ήταν στην κορυφή της λίστας των πλέον προτιμώμενων προορισμών στο Σένγκεν για τους κατοίκους της Ινδίας. Το 2017, πέντε γαλλικές πρεσβείες σε αποστολή στην Ινδία ανέφεραν 201.161 ενιαίες αιτήσεις θεώρησης. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός αυτός παρουσίαζε υγιή ανάπτυξη 35%.

Με τη σειρά τους, οι γαλλικές πρεσβείες ήταν σχετικά γενναιόδωρες και χορήγησαν ομοιόμορφες θεωρήσεις σε 179.749 αιτούντες. Από την άλλη πλευρά, σε 19.983 άτομα ή το 9.9% όλων των αιτούντων σε αυτές τις πρεσβείες δεν δόθηκε θεώρηση.

Οι γερμανικές πρεσβείες στην Ινδία είχαν επίσης έντονο φόρτο εργασίας. Πέντε γερμανικές πρεσβείες που λειτουργούν στην Ινδία συνέλεξαν συνολικά 153.961 το 2017. Μεταξύ αυτών, η πρεσβεία στη Μουμπάι αντιπροσώπευσε το μεγαλύτερο μέρος με 53.351 αιτήσεις.

Μετά την αίτησή τους, 143.288 αιτούντες θεώρηση Σένγκεν στις γερμανικές πρεσβείες έλαβαν ενιαία θεώρηση και 10.505 απορρίφτηκαν. Περαιτέρω, τα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η πλειοψηφία (81,2%) των χορηγήσεων θεώρησης στις πρεσβείες αυτές ήταν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων οι οποίες επέτρεψαν στους κατόχους τους να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν περισσότερες από μία φορές για τη διάρκεια 90/180 ημερών.

Ποια πρεσβεία αρνήθηκε τις περισσότερες αιτήσεις θεώρησης Σένγκεν;

Το 2017, 78.681 κάτοικοι της Ινδίας που ζήτησαν ενιαία θεώρηση Σένγκεν απορρίφθηκαν ή το 8,5% όλων των αιτούντων

Σε απόλυτους αριθμούς, οι γαλλικές πρεσβείες αρνήθηκαν τις περισσότερες αιτήσεις θεώρησης. Ο αριθμός των 19.983 ή 9.9% των αιτούντων στην Ινδία απορρίφθηκε από αυτές τις πρεσβείες. Από την άλλη πλευρά, σε ποσοστιαία βάση, η πρεσβεία της Εσθονίας οδήγησε τα διαγράμματα, με το 31,8% (419) των αιτούντων να απορρίπτεται.

Νέα στατιστικά στοιχεία για τις αιτήσεις θεώρησης Σένγκεν το 2018 πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσουν τον επόμενο μήνα και αναμένεται ότι θα συνεχιστεί η συνεχής ανοδική τάση των αιτήσεων θεώρησης.