Η Ε.Ε. αποδεσμεύει την τελική δόση των € 25 εκατ. για την υποστήριξη της σχολικής εκπαίδευσης στην Ινδία

Η αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ινδία ανακοίνωσε την απόφασή της να αποδεσμεύσει την τελική δόση ύψους € 25 εκατ. από τα € 80 εκατ. που χορηγεί στους εκπαιδευτικούς φορείς της ινδικής κυβέρνησης Sarva Shiksha Abhiyan και Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA). Με το ποσό αυτό ολοκληρώνεται η τομεακή υποστήριξη της Ε.Ε. στη σχολική εκπαίδευση της Ινδίας, στην οποία έχει συνεισφέρει πάνω από € 520 εκατ. (Rs 3700 crs.) με τη μορφή επιχορηγήσεων. Οι επιχορηγήσεις της Ε.Ε. συνέβαλαν στη δημιουργία νέων σχολείων, τη βελτίωση των υφιστάμενων σχολείων, τη γεφύρωση των διακρίσεων των φύλων και των κοινωνικών τάξεων, τη δημιουργία τουαλετών ειδικά για τα κορίτσια, την εκπαίδευση δασκάλων και την εγγραφή σχεδόν όλων των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί για να σηματοδοτήσει το γεγονός,  ο Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδία κ. Tomasz Kozlowski υπενθύμισε ότι η Ε.Ε. ήταν ο πρώτος αναπτυξιακός εταίρος της Ινδικής κυβέρνησης στην εκπαίδευση μέσω της συμμετοχής της στις 155 περιφέρειες που είχαν επιλεγεί αρχικά στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοτικής Εκπαίδευσης το 1994. Το Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης (DFID) Του Ηνωμένου Βασιλείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας προσχώρησαν ως εταίροι στη συνέχεια.

Ο κ. Ajay Tirkey, Γραμματέας του Ινδικού Υπουργείου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ευχαρίστησε με την σειρά του την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρωτοποριακή πρωτοβουλία και τη μακροχρόνια δέσμευσή της στην εκπαίδευση τα τελευταία 23 χρόνια και είπε ότι η αναπτυξιακή σύμπραξη έχει συμβάλει τόσο οικονομικά όσο και σε νέες προσεγγίσεις και νέες ιδέες.

Η Ινδία διαθέτει περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια σχολεία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με πάνω από 227 εκατομμύρια παιδιά εγγεγραμμένα. Περίπου 1,29 εκατομμύρια ή το 84,7% βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές. Η μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης και η βελτίωση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης, όπως μετράται από διάφορες έρευνες, αποτελούν τη βασική πρόκληση για τους υπεύθυνους στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και για τις δημόσιες αρχές της χώρας.