ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ: ΧΙΤΟΠΑΔΑΣΣΑ Ή ΠΑΝΤΣΑ ΤΑΝΤΡΑ

του Δημητρίου Γαλανού (1760-1833)

Ο έκτος τόμος των έργων του Γαλανού που δημοσιεύθηκε με τον τίτλο,  Χιτοπαδάσσα ή Πάντσα Τάντρα (Πεντάτευχος), συγγραφείσα υπό του σοφού Βισνουσάρμανος και Ψιττακού Μυθολογίαι Νυκτεριναί, περιέχει ηθικο-διδακτικές ιστορίες από τη Hitopadeśa (δεύτερο μέρος Ms. No. 1852, 150 σελ.), την ιστορία του Στεφανίτη και Ιχνηλάτη από την Pañcatantra (Mss., αριθ. 1842 και 1852, 111 σελ.) και την Śuka-saptati  (70 ιστορίες του παπαγάλου) (Ms. No. 1850, 77 σελ.)

Η δημοσίευση του βιβλίου του Γαλανού έγινε στην Αθήνα το 1851 με επιμέλεια του Εφόρου της Δημόσιας και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Γεωργίου Ν. Τυπάλδου και του Κοσμητού και Βιβλιοφύλακος Γ. Αποστολίδη.

Κατεβάστε και διαβάστε το βιβλίο σε PDF ΕΔΩ

digital-library