ΕΛΛΗΝΟ-ΙΝΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Seleucid Coins Online – ένα ερευνητικό εργαλείο για τα ελληνο-βακτριανά νομίσματα

Seleucid Coins Online (SCO), από την Αμερικανική Νομισματική Εταιρεία

Ο πιο ενημερωμένος κατάλογος που είναι διαθέσιμος για τους σπουδαστές των ελληνο-βακτριανών νομισμάτων και της ινδοελληνικής ιστορίας.

Η τρέχουσα έκδοση του SCO (v.2), που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018, ενσωματώνει υλικό σχετικά με τα κέρματα των Σελευκιδών σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα καλύπτει τους βασιλείς από τον Σελεύκο Ι μέχρι τον Αντίοχο ΙΙΙ (320-187 π.Χ.), και το δεύτερο τμήμα καλύπτει τους βασιλείς από τον Σέλεύκο IV μέχρι τον Αντίοχο ΧΙΙΙ (187-64 π.Χ.) καθώς και τις μεταθανάτιες ρωμαϊκές απομιμήσεις (63-14 / 13 π.Χ.).

Το Seleucid Coins Online είναι ένα νέο ερευνητικό εργαλείο που παρέχει ευρεία πρόσβαση στα νομίσματα που αναγράφονται στους δύο τόμους του Seleucid Coins.* Ενώ η συλλογή της Αμερικανικής Νομισματικής Εταιρείας (περίπου 5,129 τεμάχια) χρησιμεύει ως πυρήνας της αναζήτησης στον κατάλογο, τελικά όλοι οι τύποι των αρχικών δημοσιεύσεων θα συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων, με συνδέσεις με νομίσματα (πολλά από τα οποία είναι μοναδικά) από το Bibliothèque Nationale de France, το Βρετανικό Μουσείο, το Munzkabinett der Staatliche Museen zu Berlin, καθώς και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Seleucid Coins Online ΕΔΩ

* Seleucid Coins: A Comprehensive Catalogue by Arthur Houghton, Catharine Lorber, and Oliver Hoover, published in two parts in 2002 and 2008 by the American Numismatic Society and Classical Numismatic Group, Inc.

digital-library