ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΑΝΣΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

sanskrit-kavala

Το πρώτο έργο που δημοσίευσε ο τομέας εκδόσεων της ΕΛ.ΙΝ.Ε.Π.Α. δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την “Εισαγωγή στη Σανσκριτική Γλώσσα,” καθώς η γλώσσα αυτή αποτελεί τη βάση του Ινδικού πολιτισμού και ένα αναγκαίο εφόδιο που θα πρέπει να κατέχει κάθε σοβαρός μελετητής του. Στην πραγματικότητα, το βιβλίο αυτό υπήρξε μια από τις βασικές …

A Sanskrit-English-Greek Dictionary has been Published after 170 years

The Greek-Indian Association in Athens has published an almost forgotten manuscript, containing more than 9.000 words in Sanskrit, English and Greek, which was lying in the National Library of Greece for almost 170 years. The Dictionary was composed by the renowned Greek Indologist, Demetrios Galanos who lived in Varanasi for 40 years in the beginning …